ZÁKLADNÍ POJMY

RP = Role Play = hraní vymyšlené postavy a jejího příběhu v uměle vytvořeném (herním) světě. Hráč je v podstatě herec, který se vždy snaží reagovat na situace jako ve skutečnosti.

OOC = Out Of Character = mimo postavu. Sdělování informací mimo hru do RP scény.

/me = popisuje určitou činnost a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře (např: “/me mračí se na něj a vyhrnuje si rukávy”).

/do = slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče (např: “/me prohledává auto /do co našel?” … a druhý hráč na to odpoví… “/do našel 9mm pistoli”). Do /do se nesmí lhát!

PD = policie, FD = hasiči, EMS = záchranná služba

KOS = Kill On Sight = zabití na první pohled bez předešlého RP.

PK = Player Kill = aktuální zabití postavy. Postava si vše pamatuje a pokračuje ve hraní. Je vážně zraněna a musí se nechat ošetřit.

CK= Character Kill = zabití postavy nastálo. Za tuto postavu již nelze hrát.

WL = Whitelist = povolení hráči hrát na serveru. Bez tohoto povolení se hráč nepřipojí. Udílí se po úspěšném zvládnutí pohovoru na našem Discordu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

[1] Hráči jsou povinni za jakékoliv situace hrát role-play a nevybočovat z hraní své postavy, a to i za předpokladu, že se na serveru nachází zrovna minimální počet hráčů. I v tomto případě neustále platí veškerá pravidla serveru a hráči jsou povinni je dodržovat. Výjimku tvoří event a nebo tzv. “peace time“, který může vždy vyhlásit jen admin, a který probíhá v uzavřeném okruhu hráčů, nenarušující RP ostatním hráčům, kteří se mohou na server připojit.

[2] Pokud jste byl zabanován/a a nevíte proč, obraťte se na forum do sekce Žádosti o unban.

[3] Hráče, ani členy A-teamu neurážejte, zákaz rasistických výroků, hanobení jiné rasy. Může mít za následek trest či trvalý zákaz.

[4] Zákaz gross roleplaye. Tento typ RP je povolený jen za určitých podmínek. Na následující druhy roleplaye potřebujete povolení od všech zapojených hráčů. Hraní tohoto typu roleplaye bez povolení je jinak přísně zakázáno:
– Rasismus ( Pouze počeštěná slova. Slova jako “negr/nigga”, které jsou mezinárodní jsou přísně zakázána i v případě, kdy všichni přítomní s daným gross roleplayem souhlasili! Mezi povolená slova patří například: “rejžožroujt” a podobně )
– Znásilnění
– Kanibalismus
– Pedofílie
– Sexuální obtěžování
- Mučení - Je zakázáno hráče mučit způsobem, který by na nich zanechal trvale viditelné následky, které se nedají hrát v RP.
Pokud jste dali souhlas ke gross roleplayi, můžete svůj souhlas kdykoliv zrušit. V tomto případě je potřeba opět informovat všechny zapojené. Pokud se do situace zapojí jiný hráč, roleplay se musí zastavit až do jeho odsouhlasení.

[5] Majitel účtu zodpovídá za svůj herní účet a škody jím napáchané. Je zákaz propůjčování vašeho účtu.

[6] Advertising – Zakázáno propagovat jiné servery nebo stránky.

[7] Je zakázáno modování a jakékoliv podvádění (např. využívání bugů) ve hře ke vlastnímu prospěchu.

[8] Frakční budovy (interiéry, sídla frakcí, garáže, bary a zábavní podniky,…) jsou uzamčené a nedá se do nich vstoupit v případě, že žádný člen dané frakce není online. V případě, že je alespoň jeden člen frakce online, může danou lokaci zpřístupnit sobě i ostatním hráčům. Tzn. např.: je zakázáno vniknout do garáže LSC, pokud není člen frakce v garáži přítomen, aby ji mohl hráčům zpřístupnit. Vniknutí do objektu za účelem RP důvodů je možné pouze po schválení adminem.

[9] Neoznačujte (jinak řečeno netagujte) členy A-teamu, ani developery a nepište jim soukromé zprávy na Discordu bez vyzvání, nebo předchozí domluvy. Developeři i členové A-teamu jsou neustále vytíženi, proto jejich spamování bude trestáno. Pro vaše požadavky využívejte příslušný ticket, nebo fórum. Podobně platí zákaz oslovovat členy A-teamu a developery do L-OOC!

[10] Girl-hunting - je přísně zakázáno "simpit" hráčky na serveru tím způsobem, že je budete pronásledovat 24/7, běhat za nimi, otravovat je, vést oplzlé řeči hraničící s grossem (gross mohou být i slovní nechutnosti). Také je zakázáno hráčky unášet za účelem znásilnění - toto není dostatečný důvod k únosu. Taktéž je zakázána jakákoliv OOC komunikace v tomto duchu, pokud není opětována, jinak řečeno oboustranná. Takové chování a porušení tohoto pravidla bude přísně postihováno.

ZÁKONY A RP TRESTY

[1] Hráči by se měli řídit předpisy a zákony Los Santos. Porušení zákonů se řeší pouze v rámci RP.

[2] Útěk z vězení není možný, leda by se jednalo o předem schválenou akci domluvenou s A-teamem.

[3] Trest odnětí svobody na doživotí je považováno za CK postavy (jailCK). Tento rozsudek se v RP uděluje jen za velmi závažných okolností.

[4] Do souhrnu trestů pro udělení jailCK (úmrtí ve věznici na vysoký věk) se počítají pouze činy uvedené v zákoníku v sekci Hlava 8, kapitola 1 (vraždy, pokusy o vraždu a zabití). Ostatní činy se nepočítají do součtu věku pro jailCK, ani není nutné RPit dobu pobytu ve věznici jako uplynulý čas pro věk hráče.

[5] Po absolvování pobytu ve věznici je zakázáno minimálně 3 hodiny opakovat nelegální činnost za kterou byl hráč odsouzen. Provozovat jinou nelegální činnost je povoleno (např. jste zavřeni za vykradení obchodu, ale můžete jít prodávat drogy).

PD (POLICE DEPARTMENT)

[1] Hráči, kteří nejsou členové PD sboru nemohou nosit policejní uniformu, leda by se jednalo o RP důvod, který byl schválen adminem.

[2] PD mohou používat Blackmarket v mobilu stejně, jako všichni ostatní. Místnosti si však musí zjistit pomocí RP.

[3] Hráč nesmí být držen v CPZ déle, jak hodinu reálného času pokud neprobíhá žádné RP, nečeká na vlastní žádost na právníka, na soud, nebo není-li vydán příkaz k vazbě. Po vypršení daného limitu musí být hráč propuštěn z cely.

[4] Při honičce s PD je přísně zakázáno uložit vozidlo do garáže a opustit hru do 15 minut po ujetí hlídkám, aby měli šanci vás ještě najít.

[5] Platí zákaz provokace policie bez pádného RP důvodu (tzv. copbaiting).

[6] Nárok na PD revive platí pouze tehdy, pokud stojíte proti značné přesile!!! Zneužívání se bude tvrdě trestat! V případě, že stojíte proti přesile, může PD během jedné RP akce využít PD respawn MAXIMÁLNĚ 2x!!! Po dosažení maximálního počtu musí PD rpit zranění a zůstat na místě.

VIP

[1] Prodej a darování VIP vozidel mezi hráči je zakázán. VIP vozidla je možné prodat v "prodejním" kolečku, ale za minimální cenu.

[2] Přesun VIP vozidel mezi charaktery jednoho hráče (v případě ukončení postavy a pod.) bude prováděn na základě žádosti hráče v supervisor ticketu.

ADMIN TEAM

[1] Rozhodnutí členů A-teamu je konečné a musí se respektovat. Je jedno, zda se jedná o posouzení RP situace, porušení pravidel, trest za porušení pravidel, nebo trest za chování hráče třeba na Discordu. Diskuze o rozhodnutí je samozřejmě možná, ale je nutné brát na vědomí, že musí být vedena slušnou formou a v rozumné míře.

[2] Na vyzvání člena A-teamu je hráč povinen změnit si jména na Steamu, Discordu a Teamspeaku tak, aby byla stejná. Jakékoliv "custom" znaky ve jméně na Steamu jsou zakázány - ve hře je pak obtížná OOC identifikace hráče.

[3] Reporty na hráče směřujte do admin ticketů v sekci #podpora na našem Discordu.

METAGAMING

Cokoliv, co se dozvíš mimo RP a použiješ to ve hře se bere jako Metagaming (př. koukáš na streamera, co hraje na serveru a uvidíš, jak plánuje vraždu na tvojí osobu. Tvoje postava to prostě neví. Pokud tě někdo nahlásí a prokáže se to bude následovat trest). Komunikace přes TeamSpeak nebo Discord je v rámci RP rovněž zakázána.

[1] Nemixovat RP a OOC. (někomu do "voicu" říct: počkej chvíli, někdo mi tu zvoní")

[2] Samotné ponoukání k metagamingu, tzn. vypisování informací, které se postavy nemají jak dozvědět, pokud nebyly zahrány v RP, jsou považovány za porušení pravidel.

[3] Poznávání osob podle hlasu nesmí být jediný faktor k poznání dané osoby. Podle hlasu můžete poznat přízvuk dané osoby, ale nikoliv samotnou osobu. (Můžete osobu poznat na základě tělesných rysů: Tetování, typického chování dané osoby, vzhledu)

[4] Zákaz RPit myšlenky a pocity (jedná se o RPení do /do) - jedná se o nabádání k metagamingu.

[5] Zákaz sledování streamů z CoreRP během hraní na serveru.

HRANÍ

[1] V případě, že chce hráč vlastnit nějaký dům se speciálním interiérem / exteriérem z RP důvodů jako osobní majetek mimo frakci, může si o něj požádat na fóru.

[2] Příkaz /advert, i reklamní oznámení v telefonu je povoleno používat pouze po IC domluvě o placené reklamě s LifeInvaderem.

[3] Pokud hráč v nějaké RP situaci dostane od admina revive, musí adekvátně pokračovat v RP situaci.

[4] Je zakázáno, aby si hráč udával vlastní váhu drog. Váha drog je následovná: 1x droga (všechny druhy) = 1 gram

[5] O pozastavení postavy musí hráč žádat na fóru v příslušné sekci. Pozastavení postavy je možné pouze za předpokladu, že na vaší postavě není závislé RP jiných hráčů. V tomto případě má A-team právo pozastavení postavy vetovat. 
Postup při pozastavení postavy: po schválení na fóru do příslušné roomky na Discordu napíšete ooc a ic jméno pozastavované postavy a vypíšete důvody, proč jste se danou postavu rozhodli pozastavit a nějaké vysvětlení, proč nebude ve městě (např. “letěla za rodinou do NY”). Za pozastavenou postavu lze hrát nejdříve za 30 dní. Za pozastavenou postavu je zakázána jakákoliv IC komunikace s ostatními hráči.

[6] Hráči mají přísně zakázáno dědit věci mezi svými postavami. ( např.: pokud potřebujete ukrýt peníze za Vaši primární postavu a chcete zaRPit, že je posíláte své sekundární postavě = NELZE! )

[7] Zákaz schovávaní se v křoví, jediné co je povoleno je schovávat se za křovím, nikoli přímo uvnitř.

[8] Bydlení – každá postava by měla mít kde bydlet (mít domov). Motely i VIP housy obsahují sklad, kam si může hráč ukládat své vlastní itemy. V případě dlouhodobé neaktivity (cca 1 měsíc) bude hráči pokoj v motelu odebrán a bude vyklizen (tzn. bude vyklizen i sklad a o itemy přijdete).

[9] V případě dlouhodobé neaktvity vám může být odebrán WL.

[10] Česká jména postav jsou zakázána.

[11] Vysílačky - úmyslné skenování kanálů za účelem vyhledání a potažmo snitchování komunikace nějaké skupiny osob je zakázáno. Frekvenci lze zjistit pouze IC, a to například tak, že bude vyzrazena špehem, nebo ji někdo vyzradí například při výslechu a pod. Rozpoznávání neznámých osob ve vysílačce podle hlasu je zakázáno.

[12] Jakékoliv zneužití příkazu /search (tedy prohledávání) bez řádného RP důvodu bude při nahlášení, či zjištění zneužití z logu, tvrdě trestáno.

[13] Při únosu/výslechu je přísně zakázána jakákoliv zbytečná komunikace v L-OOC chatu (kromě schválení grossRP a pod.). Jakákoliv zmínka o spectování členem A-teamu bude posuzována jako nabádání k metagamingu a autor takového příspěvku bude automaticky přísně potrestán.

[14] Pro drogy, zbraně, peníze, vysílačky a mobily platí pravidlo - co máš u sebe, máš u sebe.

[15] Pro pravidlo co máš u sebe máš u sebe platí následující doplněk: věci jako zbraně, drogy, mobily a podobně, lze zeRPit tak, že jsou například v kastlíku auta, nebo šuplíku v kanceláři a pod. Toto však neplatí při uložení auta do garáže, či odchodu od auta na větší vzdálenost (v těchto případech lze samozřejmě použít kufr). Vzdálenost na kterou smí hráč od místa, kde má předmět zaeRPený, je maximálně 2m. Jakmile se auto se zaRPeným předmětem do kastlíku uloží do garáže, máte předmět opět u sebe.

[16] Pokud hráč provádí akci, u které následně požaduje interakci s ostatními hráči - obligátně většinou požár, nebo vypálení něčeho, je nutné, aby požádal reportem o spect členem ATeamu, aby admin následně mohl tuto situaci druhé skupině zaeRPit. O spectate je nutné požádat předem, alespoń o pět minut, aby bylo možné zajistit, že se někdo na spect dostaví. Pokud toto nebude splněno, situaci nebude možné dále RPit.

[17] Hráč je při hraní vždy povinen myslet na tzv. Passive RP - je nutné brát v potaz, že se snažíme přiblížit reálnému prostředí a ve městě se nachází stovky různě oblečených lidí ve stovkách vozidel různých typů, takže určovat příslušnost osob k různým skupinám pouze podle oblečení, nebo vozidla, je nesmysl. Taktéž je třeba brát do úvahy, že ani nemocnice, policejní stanice, či FD stanice není nikdy prázdná. Také do vojenských objektů se v realitě dá jen těžko dostat. Kupříkladu při převezení do nemocnice někoho se střelných zraněním je vždy informována policie, v nemocnici zabaveny zbraně a podobně...

[18] Pěstování marihuanny je povoleno pouze pro členy frakce/frakci, která má pěstování přiděleno i s příslušným prostorem. Hráčům, kteří nejsou členy dané frakce, je pěstování zakázáno.

[19] Příkaz /try (sloužící k "vylosování" odpovědi ano/ne) se smí použít jako odpověď na otázku, kterou někdo položí do /do. V žádném případě se nesmí použít, pokud by odpověď mohla znamenat lhaní do /do, nebo porušení jakéhokoliv jiného pravidla - např.passiveRP. Použití příkazu /try není povinnost!

PRAVIDLA PRO LÉTANÍ A POHYB NA LETIŠTÍCH

[1] Každý hráč-pilot musí vlastnit průkaz vydaný leteckým úřadem. Pokud daná osoba létá bez licence a není k tomu způsobilá, považuje se to za špatně zahraný roleplay. Průkazy vydává FAA.

[2] Povolený vstup do areálu hlavního letiště (Los Santos International Airport) mají pouze držitelé pilotního průkazu, nebo osoby v jejich doprovodu. Jakékoliv nelegální činnosti v těchto prostorách nebudou tolerovány kvůli nedostatečným kapacitám bezpečnostních jednotek (PD, armáda, atd.). Pokud má hráč dobrý důvod na nelegální akci v areálu, musí dostat vždy povolení od admina, který danou záležitost vždy konzultuje s vedoucím leteckého úřadu (pokud je k dispozici. V opačném případě dává svolení Supervizor admin).

[3] Hráči jsou povinni neomezovat leteckou dopravu na všech letištích. Každá akce na této ploše musí být nahlášena adminovi nebo na letecký úřad v rámci RP . Toto pravidlo souvisí převážně s ilegálními závody v prostorách hlavních letišť.

[4] Z letadel a helikoptér NENÍ možné střílet. Pokud po vás bude zahájena střelba, JE POVOLENO ji opětovat , nesmíte ale zahájit palbu jako první. (Výjimku tvoří PD)

[5] Pád letadla nebo helikoptéry vlastní chybou = CK !

[6] Pokud bude letadlo nebo helikoptéra sestřelena (jakoukoliv zbraní), nejedná se o CK, pokud nebyly splněny podmínky pro CK (schválení).

[7] NonRP Flying – není možné předvádět všemožné akrobatické kusy, které by reálně nebyly možné, i když to mechanika hry dovoluje.

[8] Pro letecký provoz (FAA) je vyhrazena frekvence č.8. Její zneužívání bude přísně trestáno.

HRANÍ ZA VÍCE POSTAV

[1] Maximální počet postav jednoho hráče jsou 3 aktivní postavy + 1 pozastavená (dále pravidla pro pozastavení). O druhou a každou další postavu je hráč povinen žádat na fóru, přičemž žádost by měla obsahovat jak žádost o postavu, tak životopis.

[2] Vaše postavy mezi sebou nesmíte míchat (např. postava, se kterou hrajete dřevorubce nesmí hrát člena mafiánského gangu, pokud je mafiánem vaše jiná postava).

[3] V případě, že chce hráč na základě pádného důvodu změnit zásadně vzhled postavy, musí požádat admina, aby mu toto umožnil.

[4] Je zakázáno, aby hráč, který přišel o svou postavu (dostal CK, apod), se vrátil s novou postavou, která má jakoukoliv vazbu k jeho předešlé postavě (příbuzenství, známost,…).

[5] S novou postavou je zakázán návrat k ilegální činnosti s organizovanou skupinou osob, se kterou spolupracovala původní postava, tento zákaz platí po dobu 14 dní. Seznámení, interakce a legální činnosti spojené s frakcí jsou povoleny, nikoliv však cokoliv ilegálního, ani externě jako spolupracovník.

[6] Pokud si chce hráč vytvořit postavu mladší 21 let, nebo postavu zvířete, je povinen si zažádat o povolení na fóru. Je povinen takto učinit i v případě, že se jedná o jeho první postavu.

LEGÁLNÍ / ILEGÁLNI FRAKCE

Pravidla pro zakládání a fungování frakcí.

OBECNÉ:

[1] Frakce jsou seskupení hráčů se společným zájmem. Hlavním důvodem založení je většinou snaha založit firmu cílenou na zisk, zábavu, apod. Proč mít frakci? Důvodem může být využívání speciálních výhod pouze v rámci frakce, které mají členové předem schváleny admin týmem (rozpočet, stálý příjem v rámci jobu, domy a usedlosti, speciální vozidla, zpřístupnění různých funkcí, apod.).Pro založení frakce je třeba za frakční majetek (sídlo, vozidla a podobně) složit IC platbu, za odkoupení majetku. Výše poplatku bude navržena v žádosti a vyhodnocena A-teamem.

[2] Hráč NIKDY nesmí být vůdcem dvou frakcí (tzn. nemůžete s každou postavou vést samostatnou frakci).

[3] Hráč NIKDY nesmí mít dvě svoje různé postavy ve stejné frakci.

[4] Zákaz prodeje frakce bez schválení ze strany A-týmu.

[5] Na veškeré požadavky na A-team, nebo dev-team ohledně frakce (umístění skladů, šaten a jiných úprav, vyjma bugů) musí ticket vytvořit vždy vůdce frakce.

[6] Hráč, který hraje PD/FIB, nikdy nesmí být členem nelegální frakce a využívat PD job pro svoje obohacení.

CO MUSÍ ŽÁDOST O FRAKCI SPLŇOVAT:

[1] Žádost o schválení frakce vždy podává budoucí vůdce frakce (postava).

[2] Minimální počet pro založení frakce jsou vždy 3 postavy. Maximální počet přímých členů frakce je 15.

[3] Pokud hráč nesplňuje podmínku minimálního počtu členů, může své povolání provozovat, avšak ne jako frakci.

[4] Žádost musí obsahovat kompletní informace jako např.: vznik, historii, sídlo, zaměření, požadované výhody v rámci frakce, apod. Doporučujeme také přidat obrazové přílohy vašich pracovních uniforem či automobilů.

[5] V žádosti musí být dále vždy uveden počet zakládajících členů frakce.

[6] Jmenný seznam členů může být na fóru zveřejněn (v tomto případě vždy uvádějte váš nick + jméno postavy); doporučujeme jej však převážně u nelegálních frakcí nezveřejňovat kvůli možnému ovlivnění a metagamingu.

[7] Jakékoliv změny v JIŽ SCHVÁLENÝCH frakcích (převážně změny členů) je vůdce frakce povinen hlásit A-teamu. Veškeré změny v popisu frakce provádí vždy jen admin.

PROCES SCHVALOVÁNÍ:

[1] Žádost se podává prostřednictvím fóra.

[2] V případě, že frakce nebude obsahovat dostatečné informace a podklady, bude A-team na příspěvek reagovat s určitou připomínkou, co vše je potřeba doplnit.

[3] Pokud nebudou podklady přes veškeré výzvy ze strany A-teamu dostačující, bude žádost zamítnuta.

[4] Frakce je schválena pouze tehdy, pokud se v topicu nachází poznámka „SCHVÁLENO“ od A-teamu. Téma bude uzavřeno, aby jej autor nemohl měnit.

[5] Zánik frakce se určuje dle situace (frakce není dlouhodobě aktivní, vůdce porušuje pravidla, CK vůdce, zrušení na vlastní žádost … apod.).

[6] Dříve, než dojde k zániku frakce, přihlédne A-team k okolnostem jejího zániku a případně nabídne zbylým členům, aby si zvolili jiného vůdce.

[7] Je zakázáno u členů A-teamu urgovat schválení a psát jim kvůli vaší frakci do soukromých zpráv.

POWERGAMING

[1] Zákaz provádění nereálných úkonů, např. “/me pan Spock ho nyní teleportuje na vesmírnou loď Enterprise”.

[2] U větších zbraní je zakázáno vytahovat je z inventáře, pokud je již nemáte v ruce. V případě, že však zbraně např. vozíte v autě, měli byste si je předtím vyzvednout popisem činnosti /me. Ve velkém batohu lze přenášet M4 a dlouhé brokovnice. V menším batohu a pod kabátem můžete skrývat a potažmo vytáhnout pouze zbraně typu SMG, nebo krátké brokovnice, popis činnosti /me není nutný. Škorpióna, Desert Eagle, colt, nůž, foťák lze vytáhnout bez popisu /me.

[3] Water Evading – Unikání policii plaváním (skočíte do vody a začnete plavat co nejdál od břehu.).

[4] NonRP Driving – Nejčastěji porušované pravidlo – Nevyžadujeme, abyste nutně zastavovali na každé červené na semaforu, ale jezděte prosím s mírou a snažte se být ve svém řízení pokud možno co nejblíže realitě. Dále, pokud je vaše auto opravdu vizuálně nepojízdné, neměli byste s ním ujet. Doporučujeme řešit tuto situaci například využitím odtahové služby a nebo opravy od autoservisu. Respawn aut v garáži vám zakázat nemůžeme, ale tímto se sami okrádáte o RP.

[5] Zákaz tuningu a oprav vozidel. Tyto akce může provádět pouze mechanik.

[6] Asspulling – nereálné držení nadrozměrných věcí po kapsách oblečení.

BEŽNÉ KRÁDEŽE

[1] Zloděj vás může okrást o vše.

[2] Krádeže aut PD, EMS, FD jsou povoleny pouze z pádného RP důvodu. V případě, že vás někdo nahlásí za porušení tohoto pravidla, měli byste být schopni si své důvody obhájit. Můžete popřípadě požádat admina, aby vás spectoval a na situaci dohlížel.

[3] Zákaz nutit hráče, aby vydal své peníze výběrem v bance, nebo na někoho přepsal svoje vozidlo.. Toto může hráč nabídnout, ale nemusí.

[4] Je zakázáno krást zbraně členům policejních složek (od osob, ze zbrojnic, i z vozidel).

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO KRÁDEŽE - BANKA, OBCHODY

[1] Aby mohla být vykradena banka (Pacific a Paletto), musí být minimálně 7 policistů online (kvůli možnosti spuštění skriptu). U obchodů a Fleeca bank minimálně 4 policisté.

[2] Maximální počet účastníků není omezen na straně ilegální frakce, ani policistů.

[3] Při vykrádání bank a obchodů nelze brát jako rukojmí NPC prodavače a podobné postavy. NPC s vámi jako rukojmí nebude spolupracovat, nebude se tak chovat a tím pádem je nesmyslné tyto postavy jako rukojmí používat.

PVP PRAVIDLA

OBECNÁ PRAVIDLA:

[1] Zákaz KOS = Kill on Sight (zabití na první pohled). Pokud se postava rozhodne zabít jinou postavu, vždy by pro to měla mít pádný důvod (nestačí pouze důvod: „nelíbí se mi tvoje oblečení“ apod.). Vaše cesta k zabití druhé postavy musí být vždy propracovaná a odůvodněná!

[2] Zákaz zabíjení v SAFE zónách – policejní stanice, hasičská stanice, nemocnice, budouva soudu(pracovní úřad a autoškola). Leda by se jednalo o kvalitní RP důvod předem schválený adminem.

[3] Maximální doba únosu jiné postavy je 1 hodina. Zbytek je na OOC domluvě mezi vámi.

[4] Doporučujeme taktéž zveřejnit životopis vašich postav na fóru do sekce Životopisy. V případě sporů se bude posuzovat váš charakter.

[5] Fear Roleplay: hráč je povinný RPit strach a respekt - například když někdo vypadá nebezpečně, míří na vás zbraň, jsou v převaze, hrozí dlouhé vězení, jailCK a pod.

[6] Pokud je hráč po zranění, nebo PK, převezen do nemocnice se zraněním, které by se hlásilo PD v rámci passiveRP (střelná zranění, účast při přestřelce a podobně), v nemocnici není přítomen nikdo z EMS aby ho propustil, je povinen poslat v rámci passiveRP sms na PD jako "místní lékař" (ideálně na /311 - non emergency call), ve které bude informovat PD, o tom, že je osoba při vědomí a připravena k převozu/výslechu. Pokud se po odeslání sms nedostaví PD v limitu 20ti minut a hráč chce z nemocnice přesto odejít, je povinen do příslušné roomky na Discordu napsat svoje IC jméno, datum  narození, druh zranění a datum a čas, kdy z nemocnice odešel .

PK (Player Kill):

[1] PK = Player Kill = aktuální zabití postavy. Postava si vše pamatuje a pokračuje ve hraní. Je vážně zraněna a musí se nechat ošetřit.

[2] V případě dočasné smrti / vážného zranění, kdy se hráči zobrazí černobílá obrazovka s odpočtem do respawnu, je hráč povinen vyčkat do přivolání pomoci. Pokud limit vyprší, hráč se respawne v nemocnici a je povinen pokračovat v roleplayi jako zraněný. Musí se neprodleně nechat ošetřit lékařem.

[3] Použití tlačítka [G] při PK (G-signál), pro přivolání EMS nebo Policie je možné použít pouze v případě, že někde ležíte a není tam nikdo (žádný hráč!!!), který by vám mohl pomoc zavolat, a to pouze v případě, že se v okolí pohybují NPC! Je zakázáno zneužívat toto tlačítko, abyste si například při únosu zavolali Policii pokud ještě probíhá RP akce.

[4] V případě, že jste na místě ošetřeni a převezeni do nemocnice, nebo v případě, že se v nemocnici respawnete:
1) pokud se v nemocnici nachází EMS, nebo lékař, který s vámi chce RPit vaše další ošetření, jste povinni s ním RPit
2) pokud se v nemocnici žádné EMS, ani lékař nenachází a EMS vás předají "místním". pak:
a) lze zaeRPit ošetření na operačním sále pasivem (/do přichází místní a ošetřuje),
nebo
b) lze zaRPit ošetřaní zápisem na recepci, kde budete umístěni na lůžko a RP proběhne "automaticky".

[5] Pokud je hráč zraněn, je povinen hrát adekvátní RP (pokud špatně chodí, neměl by běhat, než se zotaví, apod.).

[6] Pokud hráč chce, může PK dobrovolně přijmout jako CK (po schválení adminem). Toto pravidlo neplatí, pokud by se chtěl hráč vyhýbat trestům.

[7] Pokud hráč dostal PK střelnou zbraní, musí zranění RPit buď v nemocnici, nebo může být ošetřen lékařem v jiném zařízení, které má náležité zdravotnické vybavení. Pokud bude zranění ošetřeno provizorně, stejně bude nutné se nechat do 48 hod ošetřit lékařem (ať už legálním, nebo nelegálním způsobem), v souladu s pravidlem o PK. (uvědomte si, že můžou nastat různé infekce a podobně). Pokud nebude ošetření zaeRPeno adekvátně, je možné, že spectující člen A-teamu zaeRPí takovému hráči do /do zdravotní komplikace, nebo vyhlásí takovému hráči operativní CK.

Revenge kill:

[1] Hráč, který dostal PK je po 24 hodin reálného času považován za zraněného a neschopného se mstít. 

[2] Postava, která hráče zabila (agresor) nebo vážně zranila taktéž nesmí podobnou akci opakovat ne dříve, než za 24 hodin.

[3] Pravidla pro "revenge kill" neplatí v případě "gang wars".

CK (Character Kill):

[1] CK = Character Kill = zabití postavy nastálo. Za tuto postavu již nelze hrát. Hráč si musí vytvořit postavu novou.

[2] Úplná smrt postavy je vždy na posledním místě. Vždy můžete druhé mučit, zranit, vyhrožovat, apod.

[3] CK všech postav musí být schváleno a také spectováno členem A-teamu (o spectate je třeba požádat před začátkem RP akce). V případě, že provádíte únos postavy bez účelu CK (nemáte ho ješte schválené – CK je poslední možnost) a požádáte o spectate od SUPERVISOR admina, lze případné schválení CK řešit operativně. (tzn. spectující admin má právo rozhodnout o CK v případě neadekvátního RP).

[4] CK vždy vyhlašuje agresor nad poškozeným hráčem. Tuto informaci vždy píše do OOC local chatu (klávesa T, bez použití příkazu /ooc) ve tvaru “CK – Jméno/Nick”. CK jinak není platné. CK je dále nutno nahlásit také do příslušného textového kanálu na discordu označeného jako #CK, společně s fotografií místa na mapě, kde k CK došlo, jak bylo provedeno a jaké byly na místě nalezeny důkazy, aby mohlo dojít k nalezení těla a vyšetřování PD (žádná vražda není dokonalá a beze stop). V případě, že chcete CK udělit vlastní postavě, je nutné uvést pádný důvod. Bezdůvodné CK a CK pro vyhnutí se následkům budou zamítnuty – važte si svých postav.

[5] Poškození hráči se mohou proti CK odvolat, pokud by jim důvody k vyhlášení CK ze strany agresorů nepřipadaly dostatečně odůvodněné. Spory následně řeší A-team.

[6] V případě CK “v zastoupení”, tj. když CK nad postavou nevykonává sám žadatel, ale jeho spoluhráč, tak musí být žadatel fyzicky přítomen CK.

[7] V případě CK ve formě nájemné vraždy, o CK musí žádat jak objednavatel vraždy, tak vykonavatel, který musí ve své žádosti na už schválené CK objednavatele. V tomto případě nemusí být objednavatel fyzicky přítomen při vraždě.

[8] Je zakázáno vyhlásit CK vozidlu jiného hráče.

[9] Hráči mají zakázáno vyhlásit si CK na postavu pomocí odcestování do ciziny.

[10] Odstřelovací puška nesmí být použita jako prostředek pro udělení CK, a to ani k "postřelení" oběti s následným "doražením".

PRAVIDLA PRO STREAMERY

[1] Streameři nesmí hovořit na discordu během hraní. Výjimkou je pouze komunikace vysílačkou v rámci RP.

[2] Pokud streamer provádí nějakou činnost mimo hru a RP, měl by si nastavit na streamu černou obrazovku, aby nebylo nic vidět. Platí hlavně, pokud má streamer vyšší práva, například možnost spectate, apod.

[3] Pokud se hráč radí s A-teamem, nebo se účastní běžného rozhovoru či pohovoru, obsah této porady může streamovat pouze s povolením A-teamu.

[4] Platí přísný zákaz streamování lokací drog a výroby zbraní (z důvodu předcházení metagamingu).

ZÁVĚR

Teď už znáš pravidla, ale co dál?

Je potřeba projít ústním pohovorem na našem Discordu. Pohovor je tvořen otázkami z pravidel výše. Než se tedy rozhodnete účastnit pohovoru, nastudujte si dobře pravidla. Po neúspěšném pokusu můžete opakovat pohovor až po 48 hodinách. Jsou povolena tři opakování pohovoru, pokud bude i třetí pokus neúspěšný opakování je možné za 12 měsíců.

Pokud chcete na pohovor, dostavte se na Discord a napište do text kanálu #žádost-pohovor. Dále vyčkejte v #čekárna, než se vám bude moci věnovat některý z adminů.